Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Érkezés - távozás:

 

A PADLÁS Családi Napközi munkanapokon hétfőtől péntekig   7:30 - 17:30-ig tart nyitva. Korábbi érkezésre és későbbi távozásra is van mód, ebben az esetben azonban a szerződéses térítési díjon felül kölön óradíjat számolunk fel, ami minden esetben a szerződéses óradíj kétszerese.

A csak délelőtti ellátásban részesülő gyermekeket közvetlenül ebéd után, a délutáni alvás előtt kérjük hazavinni (13:00 óra), míg az egésznapos ellátásban részesülőket legkorábban a délutáni pihenő után lehet elvinni.

A gyermekeket kizárólag az adatlapon megjelölt személynek adjuk át. Az ezzel kapcsolatos módosítások írásban történnek a szülő/gondviselő által. A gyermeket alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személynek, illetve kiskorúnak nem adjuk át.

 

Higiénia - Ruházkodás:

 

A gyermekek jellel ellátott kosárba helyezik el ruháikat, személyes tárgyaikat. A kosarakat a családi napközi előterében, külön szekrényben tároljuk. Az itt elhelyezett tárgyakért, valamint a behozott játékokért felelősséget nem vállalunk. Gyermek váltócipő nélkül csak az előszobában tartózkodhat. Szülök részére a gyermek előszobából a napközibe való kísérésére válópapucsot biztosítunk.                  

A családi napközi az alábbi higiéniás és ruházati eszközöket biztosítja:

 

  •  tisztálkodó szerek (szappan, WC papír, fogkrém, fogkefe)
  • tisztálkodó eszközk (kéztörlők, fésü)
  • alváshoz szükséges felszerelés (jellel ellátott ágynemű)

 

 

A szülőnek a következő eszközökről kell gondoskodnia:

  • váltó ruha (kinti, benti, alvós)
  • váltó cipő
  • akinek még szükséges pelenka
  • tartalk fehérnemű "balesetek"esetére

 

 

Betegség:

 

 

 Betegség esetén a PADLÁS Családi Napközi azonnal értesíti telefonon a szülőt, gondviselőt. A beteg gyermeket a többiektől elkülnítve ápoljuk, amíg érte nem jönnek. Betegség esetén kérjük, hogy a szülő, gondviselő a családi napközit legkésőbb a tárgynap 9:00 óráig szaveskedjen értesíeni. Különösen igaz ez a fertőző betegségek esetében. 

Családi napközinkbe csak az a gyermek vehető fel, aki rendelkezik gyermek háziorvosi igazolással arról, hogy egészséges, közösségbe mehet. A beíratkozásnál a szülönek, gondviselőnek a gyermek oltási könyvének bemutatásával igazolnia kell, hogy gyermeke az életkorának megfelelően minden kötelező védóoltást megkapott.

Gyógyszereket a napközi csak kivételes esetekben, orvosi rendelvény melett vesz át (asztma, krupp).

 

Étkezés:

 

 

A családi napközi napi négyszeri étkezést biztosít. Az aktuális étlap az előtérben megtekinthető. Kérjük a szülöket, hogy gyermekük ételallergiájától,érzékenységéről a családi napközi munkatársait szíveskedjenek értesíteni.

 

 

Kapcsolattartás:

 

 

Szülői értekezletet negyedévente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés után a szülők által kért időpontban tartunk. A napi hírek, programok az előtérben elhelyezett faliújságon és a családi napközi honlapján is figyelemmel kísérhetők.

 

 

Szerződéskötés, fizetés:

 

 

A PADLÁS Családi Napközi fenntartója és a szülő ellátási szerződést köt. A szerződést mindkét fél 60 napos határidővel, írásban mondhatja fel. Az ellátási szerződés megkötésével a szülő, gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy gyermekéről a PADLÁS Családi Napközi fényképet, videófelvételt készítsen, melyet kommunikációjában felhasználhat.

A Családi napköziben a térítési díj az ellátási díjból és az étkezési díjból tevődik össze. Hiányzás esetén kizárólag az étkezési díjat áll módunkban jóváírni abban az esetben, ha a hiányzást a szülő bejelentette és az étkezést lemondta.  Az így keletkező túlfizetéseket a következő hónap díjába számítjiuk be.

A térítési díjat legkésőbb a tárgyhó 10.-ig kell befizetni banki átutalással a Családi Napközi számlájára, vagy készpénzben a helyszínen. 

 

 

 A PADLÁS Családi Napközi vezetője